mc
Tut og kjør


Føreropplæring klasse B (personbil)

Opplæringa i klasse B har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for eitt trinn for å ha godt utbytte av opplæringa på det neste.

Obligatorisk opplæring
Ein del av opplæringa er obligatorisk, disse timane må du ta på trafikkskule. Andre deler kan du velje om du vil ta på trafikkskule eller privat.

Gode råd

  • Samarbeid med trafikkskulen frå starten av opplæringa!
  • Ta teorikurs på trafikkskulen! (Teorikurs må ikkje forvekslast med trafikalt grunnkurs)
  • Kjøp deg læremateriell gjennom trafikkskule, i bokhandelen eller på internett
  • Les læreboka grundig fleire gonger
  • Lær deg kunnskapsstoffet samtidig som du tar praktisk opplæring, da sitter det betre
  • Å berre løyse oppgåver på nettet er ikkje nok til å lære stoffet
  • Ta timar på trafikkskolen før du øver privat! Da lærer du raskare, og det blir trygt å øvingskjøre privat

Sidene er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester