mc
Tut og kjør


Føreropplæring for motorsykkel (klasse A)

Opplæringa i klasse A har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringa på det neste.

Obligatorisk opplæring

En del av opplæringa er obligatorisk, disse timene må du ta på trafikkskole. Andre deler kan du velge om du vil ta på trafikkskole eller privat.

Gode råd

  • Samarbeid med trafikkskolen fra starten av opplæringa!
  • La gjerne trafikkskolen hjelpe deg med teoriundervisning i tillegg til det som er obligatorisk i trinn 2! (NB!Teorikurs må ikke forveksles med trafikalt grunnkurs)
  • Kjøp deg læremateriell gjennom trafikkskole, i bokhandelen eller på internett
  • Les læreboka grundig flere ganger
  • Lær deg kunnskapsstoffet samtidig som du tar praktisk opplæring, da sitter det bedre
  • Å bare løse oppgaver på nettet er ikke nok til å lære stoffet
  • Ta timer på trafikkskolen før du øver privat! Da lærer du raskere, og det blir trygt å øvingskjøre privat

Nye regler fra 19. januar 2013:

Fra 19. januar 2013 heves grensen for å ta førerkort for tung motorsykkel fra 21 til 24 år. Dette gjelder dem som tar førerkort for tung motorsykkel første gang.

EU sitt nye førerkortdirektiv innfører A2 som ny førerkortklasse og erstatning for dagens mellomklasse. Du kan få førerrett på tung motorsykkel fra du er 20, men det forutsetter at du har gjennomført et kurs på 7 timer, og har to års erfaring på A2.

Det vil bli mulig å ta førerkort klasse A (ubegrenset stor motorsykkel) fra du er 20 år, men betingelsen er at du har hatt førerkort i klasse A2 i minst to år. Klasse A2 vil du kunne ta når du har fylt 18 år.

Overgangsregler:

  • Hvis du har gjennomført hele eller deler av den obligatoriske opplæringen i klasse A, men ikke tar eller består førerprøven i 2012, er ikke den obligatoriske opplæringen i klasse A gjennomført forgjeves. Den obligatoriske opplæringen du har gjennomgått, vil gjelde også i 2013 og senere. Avhengig av hvor gammel du da er, kan du fullføre opplæringen og kjøre opp i klasse A2 eller A.
  • Har du gjennomført obligatorisk opplæring i klasse A i 2012, men er så ung at du heller ikke i 2013 vil være gammel nok (24 år) til å kjøre opp i denne klassen? Da får du den obligatoriske opplæringen du har gjennomført, godkjent som obligatorisk opplæring i klasse A2.

Tut og kjørSidene er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester