mc
Tut og kjør


Føreropplæring for motorsykkel (A2)

Opplæringa i klasse A2 har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringa på det neste.

Obligatorisk opplæring
En del av opplæringa er obligatorisk, disse timene må du ta på trafikkskole. Andre deler kan du velge om du vil ta på trafikkskole eller privat.

Gode råd

  • Samarbeid med trafikkskolen fra starten av opplæringa!
  • La gjerne trafikkskolen hjelpe deg med teoriundervisning i tillegg til det som er obligatorisk i trinn 2! (NB!Teorikurs må ikke forveksles med trafikalt grunnkurs)
  • Kjøp deg læremateriell gjennom trafikkskole, i bokhandelen eller på internett
  • Les læreboka grundig flere ganger
  • Lær deg kunnskapsstoffet samtidig som du tar praktisk opplæring, da sitter det bedre
  • Å bare løse oppgaver på nettet er ikke nok til å lære stoffet
  • Ta timer på trafikkskolen før du øver privat! Da lærer du raskere, og det blir trygt å øvingskjøre privat

Utvidelse av føreretten: 
Du kan få førerett på tung motorsykkel fra du er 20, men det forutsetter at du har gjennomført et kurs på 7 timer, og har to års erfaring på A2.

Overgangsregler:
Har du gjennomført obligatorisk opplæring i klasse A, men ikke vil være gammel nok (24 år) til å kjøre opp i denne klassen i 2013? Da får du den obligatoriske opplæringen du har gjennomført, godkjent som obligatorisk opplæring i klasse A2.


Tut og kjørSidene er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester