mc
Tut og kjør


Informasjonsmøte

Statens vegvesen har som oppgave å legge til rette for god føreropplæring og inviterer foresette til informasjonsmøte om føreropplæring og mengdetrening.
Du får informasjon om bl.a. Meld deg på informasjonsmøter om øvelseskjøring

Statens vegvesen
Statens vegvesen


Har du en ungdom i huset som skal bli bilfører om to-tre år?

Opplæring over lang tid
Opplæringa til å bli bilfører bør skje over relativt lang tid. De unge bør få opparbeide seg så mye erfaring som mulig før de skal kjøre alene. Det er derfor viktig med omfattande privat øvingskjøring.


Mye erfaring – mindre ulykkesrisiko
Forskning viser på at de som har øvingskjørt mye, er mindre utsatt for ulykker etter at de har fått førerkort. Omfattande øvingskjøring, er en viktig del av føraropplæringen.


Ta deg tid!
Skal ungdom få kjøretrening, er de avhengig av en voksen som stiller opp. Ta deg tid!


Mengdetrening
Det er spesielt mye realistisk øvingskjøring i det siste opplæringstrinnet, trinn 4, det er store forventningar til effekten av. Det er denne som blir kalt mengdetrening
Sidene er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester