mc
Tut og kjør


Føreropplæring klasse B96 (personbil med henger)

Opplæringa i klasse B96 har også fire trinn. Trinn 1 blir dekka ved at du har opplæring i klasse B. Det er viktig å ha nådd målet for eitt trinn for å ha godt utbytte av opplæringa på det neste.

Obligatorisk opplæring
Ein del av opplæringa er obligatorisk, desse timane må du ta på trafikkskule. Andre delar kan du velje om du vil ta på trafikkskule eller privat.

Gode råd

  • Samarbeid med trafikkskulen frå starten av opplæringa!
  • Ta timar på trafikkskulen før du øver privat! Då lærer du raskare, og det blir trygt å øvingskjøre privat

 

Nytt i 2013:

Med ny kode 96 til førerkort klasse B kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har tillatt totalvekt 4250 kg. Du får førerkort i klasse B kode 96 ved å ta minst 7 timer  obligatorisk opplæring uten å måtte gå opp til ny førarprøve.Sidene er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester