mc
Tut og kjør


Føreropplæring for moped (AM)

Opplæring i å kjøre moped kan du få på skolen du går på, dersom skolen har slik opplæring på en trafikkskole eller hos en kursarrangør

Opplæringa i klasse AM146 har fire trinn. Det er viktig å ha nådd målet for ett trinn for å ha godt utbytte av opplæringa på det neste.

Obligatorisk opplæring
En del av opplæringa er obligatorisk, disse timene må du ta hos en av opplæringsinstitusjonene vi nevnte over. I tillegg må du ta kjøretimer og øve så mye at du blir god nok! På visse vilkår er det også lov å øvelseskjøre privat.

Gode råd:

  • Ta teorikurs på trafikkskolen! (Teorikurs må ikke forveksles med trafikalt grunnkurs)
  • Kjøp deg læremateriell gjennom trafikkskole, i bokhandelen eller på internett
  • Les læreboka grundig flere ganger
  • Lær deg kunnskapsstoffet på samme tid som du tar praktisk opplæring, da sitter det bedre
  • Å bare løse oppgaver på nettet er ikke nok til å lære stoffetSidene er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester